בית ספר איש שלום, כפר יונה

בית ספר "איש שלום", כפר יונה, כ- 2000 מ"ר, אוכלס 6/2009
השאר פרטים