בית ספר "מפי עוללים", חולון

בית ספר "מפי עוללים", חולון, כ- 1600 מ"ר, אוכלס 6/2008
השאר פרטים