מרכז פיסג"ה, הרצליה

מרכז השתלמות לצוותי חינוך והוראה, כ- 1270 מ"ר, אוכלס 5/2010
השאר פרטים